belangenbehartiging


Samen de beste zorg en ondersteuning in Woudenberg organiseren tegen realistische kosten, daar draait het om bij De Kleine Schans. Wij richten ons zich op het welzijn van de inwoners van Woudenberg en willen graag voor hen doen wat nodig is als het gaat om zorg, ondersteuning en gezondheidsvragen. En wel op zo’n manier dat specifieke zorg pas gebruikt wordt als dit echt nodig is. We willen in de eigen omgeving van de inwoners de omstandigheden zo optimaliseren, dat oplossingen in de buurt ontstaan. Hierdoor zal het beter lukken voor de inwoners, deel te blijven nemen aan het dagelijks leven, ook wanneer bepaalde zaken ingewikkeld zijn.
Bij ons werken medewerkers die Betrouwbaar en Betrokken zijn en samen met de inwoner op zoek gaan een passende oplossing en hierbij de juiste Verbinding kunnen maken. Hierop selecteren we onze mensen. Daarnaast creëren we de werkomstandigheden waarin deze voor ons belangrijke kwaliteiten goed gedijen. De medewerkers werken altijd samen met onze inwoners en gaan we uit van de eigen kracht en vitaliteit.

De Kleine Schans is een coöperatie die op een unieke en vernieuwende manier van samenwerkt in het sociaal domein. De leden van de coöperatie zijn de gemeente zelf en maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij de transformatie van het sociaal domein in Woudenberg. Een coöperatie is gebaseerd op gelijkwaardigheid. Organisaties die lid zijn van de De Kleine Schans doen dit omdat ze dezelfde waarden delen en hetzelfde denken over samenwerken. Maar vooral omdat ze ervan overtuigd zijn ze samen de beste zorg en ondersteuning in Woudenberg kunnen organiseren tegen realistische kosten. Niet alleen organisaties dragen bij, maar ook inwoners. Inwoners oefenen invloed uit vanuit een inwonersraad.

Website De Kleine Schans
organogram kleine schans
 logo SWO
SWO Woudenberg
De Senioren Welzijn Organisatie Woudenberg heeft tot doel het behartigen van het welzijn van de ouderen in Woudenberg. De Stichting biedt daartoe zelf een aantal diensten en activiteiten aan en werkt samen met andere vrijwilligersorganisaties voor ouderen.
    logo swo rsSWO-SR
Stichting Welzijn en Ondersteuning Scherpenzeel Renswoude (SWO-SR) is een brede welzijnsorganisatie die haar diensten en activiteiten richt op inwoners van Scherpenzeel en Renswoude van 23 jaar en ouder. SWO-SR gaat ervan uit dat elke inwoner hulp kan vragen en hulp kan bieden. 
 

leef3

Leven zoals u dat wilt

Met de diensten van Leef3.nu kunt u zo lang mogelijk en zo aangenaam mogelijk thuis blijven wonen. Met allerlei diensten voor ouderen en mantelzorgers maken we het u gemakkelijk. Leef3.nu is altijd bij u in de buurt en de lokale samenwerking met leveranciers is onze kracht. Leef3.nu is een onderdeel van Beweging 3.0.
 
logodeKleineSchans 250
Coöperatie De Kleine Schans

Samen de beste zorg en ondersteuning in Woudenberg organiseren tegen realistische kosten, daar draait het om bij De Kleine Schans. Wij richten ons zich op het welzijn van de inwoners van Woudenberg en willen graag voor hen doen wat nodig is als het gaat om zorg, ondersteuning en gezondheidsvragen.