Ouderenmishandeling: Je gelooft het pas als je het ziet

Senioren Belangen zet zich op veel terreinen in. Van lokale belangenbehartiging tot persoonlijke ondersteuning. Een van hun activiteiten is het organiseren van themamiddagen over maatschappelijke onderwerpen die ouderen aangaan. Zo stond voor 20 maart jl. het thema ouderenmishandeling op de agenda.
Door de coronacrisis werd deze middag afgelast, maar het thema is te belangrijk en te onbekend om niet te bespreken.

Website met eenvoudige uitleg over de basisverzekering.
In Nederland zijn veel mensen die niet weten hoe de basisverzekering werkt. Veel mensen gaan nooit naar hun huisarts, omdat ze bang zijn om daarna een hoge rekening te krijgen. Ook weten veel mensen niet hoe het zit met de ziektekosten van bijvoorbeeld kinderen en de tandarts. Het is erg belangrijk dat iedereen in Nederland weet hoe de basisverzekering werkt.
Daarom is een website ontwikkeld: www.uitlegzorgverzekering.nl

Deze website laat op eenvoudige wijze zien hoe de basisverzekering in elkaar zit. Moeilijke begrippen zoals: eigen risico, eigen bijdrage en zorgtoeslag worden stap voor stap en met leuke voorbeelden uitgelegd.

U bent vast bekend met het Keukentafelgesprek?
Dit is hét gesprek waarin de zorgbehoefte van iemand wordt bepaald.

In dit artikel wordt aandacht besteed aan de vraag: Welke hulpmiddelen krijgt u vergoed en uit welke regeling?
Voor een aantal hulpmiddelen heeft u recht op vergoeding. Welke dat zijn en uit welke regeling dit gebeurt, kunt u hierna lezen.

De regeling voor het z.g. mantelzorgcompliment is vervallen. Gemeenten zijn nu zelf verantwoordelijk voor de waardering van mantelzorgers. De gemeente Woudenberg heeft er voor gekozen om mantelzorgers een aanbod te doen voor Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). Hieronder leest u meer over HHT.

 
Stichting Coalitie Erbij Woudenberg, verder genoemd als 'De Coalitie' heeft ten doel het verspreiden van kennis betreffende het herkennen en voorkomen van eenzaamheid en sociaal isolement.

Gebruikt u zorg? Dan zijn er regels die u beschermen. Dat zijn uw rechten.

Het wordt er niet makkelijker op om wijs te worden uit alle veranderende regels, voorzieningen en wetgevingen op het gebied van zorg en welzijn. Dit artikel beoogt u wat meer informatie te geven over de gewijzigde wetten in de zorgverlening.

 
Copyright © 2020 Senioren Belangen.