Als u de erfenis aanvaardt,verdeelt u de nalatenschap samen met de andere erfgenamen. In het testament of de wet staat wie welk deel krijgt. Als er geen testament is, bepaalt de wet dit. Alle erfgenamen moeten het over de verdeling eens zijn. Soms moet u de verdeling van de spullen vastleggen bij de notaris.
Het regelwerk ligt meestal in handen van één persoon. Dat kan de executeur zijn, een van de erfgenamen of een derde die u samen met de andere erfgenamen heeft gemachtigd om zaken te regelen. Als er meerdere erfgenamen zijn, kunt u dit bij de notaris regelen.

Kijk voor meer informatie op deze link:
https://www.notaris.nl/bij-overlijden/nalatenschap-afwikkelenhttps://www.notaris.nl/bij-overlijden/nalatenschap-afwikkelen