Overzicht De Nieuwe Poort Woudenberg


LaCoTA
(Landelijke Coöperatie Trefpunt Anders , actief en duurzaam wonen) geeft informatie over meer dan 30 woonvarianten. 
Duurzaamheid, Sociale Netwerken, Levensloopflexibel Wonen, Thuistechnologie (Domotica) en Mantelzorg krijgen bij de Coöperatie bijzondere aandacht.
Actieve mensen dragen bij aan een vitale buurgemeenschap, vitale gemeenten en vitale verbindingen!
Klik hier voor het april 2017 nummer.
In het april nummer o.a. informatie over:
• Gemeenschappelijk Wonen Dag
• Nieuwe tarieven LaCoTA Energiecollectief
• Webwinkel voor Thuistechnologie
• Levensloopflexibel maken van woningen
• Groen Wonen op ’t Eemgoed te Oosterwold
• Een 600 pagina’s dik inspiratieboek: Wonen in de 21ste eeuw.
• Verpleeghuiszorg is van onszelf

Voor meer informatie kijk op de website van LaCoTa