Pas de pensioenwet aan

Het wordt tijd dat de overheid een belofte gaat inlossen en dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd.
Maar die belofte zal niet worden ingelost met het wetsvoorstel voor een nieuw pensioenstelsel, zoals dat er nu ligt. Daarvoor moet de pensioenwet worden aangepast; er moet een aantal belangrijke en wezenlijke aanpassingen in de voorgenomen Wet Toekomst Pensioenen komen. Als lid van Senioren Belangen worden ook uw (pensioen)belangen via de FASv behartigd door de Koepel Gepensioneerden. 
Laat daaarom uw stem horen en teken de petitie met het verzoek:
  • Aanpassing van de pensioenwet om blijvend te kunnen indexeren;
  • Aanpassing van de pensioenwet voor een eerlijke verdeling van de pensioenpot;
  • Aanpassing van de pensioenwet zodat gepensioneerden echt kunnen meepraten.
Ondertekenen van de petitie kan tot 16 augustus 2022.
Klik hier om rechstreeks naar de petitie te gaan.

Aanmelden als lid Senioren Belangen

Vul onderstaande gegevens in en verstuur dit formulier om u aan te melden als lid van Senioren Belangen.
De met een * gemarkeeerde velden zijn verplicht.
Als uw partner eveneens lid wil worden van Senioren Belangen, graag een apart formulier invullen en versturen.
U ontvangt na het versturen een bevestigingsmail.

U kunt dit formulier ook afdrukken, invullen en afgeven of gefrankeerd opsturen naar:
  • Jan Harskamp, Paulus Potterlaan 23, 3931 TL Woudenberg,
  • Frits Velker, Pr.Bernhardstraat 31, 3931 BD Woudenberg of
  • Alie van Riet, Middenhof 13, 3925 JZ Scherpenzeel
Ongeldige invoer


Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Straatnaam en huisnummer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Voer uw telefoonnummer in

Ongeldige invoer

Contributie
De kosten voor het lidmaatschap bedragen voor 2022 € 20,00 per persoon / per jaar.
Contributie bedrag kan worden overgemaakt naar bankrekeningnr.: NL87 RABO 0307 9301 30 ten name van `Senioren Belangen` en onder vermelding van "contributie 2022".

Beheer persoonsgegevens:
U geeft met uw aanmelding Vereniging Senioren Belangen toestemming om uw gegevens te beheren ten behoeve van onze ledenadministratie. Wij beheren de door u opgegeven gegevens conform de geldende privacy wetgeving.

Informatie over ons privacy statement.

Ongeldige invoer