Er zijn mensen, die of geen toegang hebben tot internet of e-mail of niet de beschikking hebben over mogelijkheden om thuis iets te printen.

Er zijn echter ook alternatieven beschikbaar om u te helpen als u onverhoopt toch iets wilt e-mailen of printen.

In de bibliotheek van het Cultuurhuis staan bijvoorbeeld computers waarmee u op internet kunt komen.
Ook bij het internet café in De Schans, open op dinsdagmiddag van 13.30 – 16.00 uur, kunt u door een vrijwilliger van de SWO worden geholpen met vragen en/of wensen.
Bel voor informatie met Hannie van Bemmel, telefoon: 033-286 3188.

Als u iets wilt printen en u heeft geen printer is er altijd wel een medelid van Senior Belangen, die u wil helpen.
Via een van onze bestuursleden kunt u eventueel een naam en adres krijgen van iemand bij u in de buurt, waaraan u kunt vragen of hij of zij u wilt helpen met bijv. een opgave via internet, een printje maken of een e-mail versturen.
Op deze wijze kunnen we elkaar helpen.

Voor vragen:

Gerrit Grotentraast 033 286 2747
Jan Harskamp 033 286 3461
Ed Kroonsberg 033 286 3563
Truus Veenendaal 033 286 3478

 
Copyright © 2020 Senioren Belangen.