LaCoTA (Landelijke Coöperatie Trefpunt Anders , actief en duurzaam wonen) geeft informatie over meer dan 30 woonvarianten. Veel daarvan zijn interessant voor zowel jong als ouder.
Duurzaamheid, Sociale Netwerken, Levensloopflexibel Wonen, Thuistechnologie (Domotica) en Mantelzorg krijgen bij de Coöperatie bijzondere aandacht.
Actieve mensen dragen bij aan een vitale buurgemeenschap, vitale gemeenten en vitale verbindingen!
Klik hier voor het april 2017 nummer.
In het april nummer o.a. informatie over:
• Gemeenschappelijk Wonen Dag
• Nieuwe tarieven LaCoTA Energiecollectief
• Webwinkel voor Thuistechnologie
• Levensloopflexibel maken van woningen
• Groen Wonen op ’t Eemgoed te Oosterwold
• Een 600 pagina’s dik inspiratieboek: Wonen in de 21ste eeuw.
• Verpleeghuiszorg is van onszelf

Voor meer informatie kijk op de website van LaCoTa.
Een service website voor senioren en mantelzorgers, die helpt bij het vinden van diensten zoals geschikte woonruimte, schoonmaakdienst, verpleging aan huis en nog vele andere relevante services. 

"Lang zult u wonen" is een website met informatie en adviezen over wat u zelf kunt doen om uw huis zo te veranderen dat u er veilig en comfortabel oud kunt worden.

 
Copyright © 2018 Senioren Belangen.